Skip to Main Content
Soovin leida

Sümbolite sõnastik

Mölnlycke Health Care’i märgistus vastab kõigile kohaldatavatele rahvusvahelistele standarditele ja määrustele. Kus võimalik, kasutab Mölnlycke Health Care kasutajatele nõuete ja toodete omaduste kohta teabe andmiseks ning kasutamise ja hoiustamise juhiste esitamiseks sümboleid. Selles dokumendis on toodud toote märgistusel esineda võivate sümbolite ja nende tähenduste ülevaade.

hidden1hidden2

Mõisted ja sümbolid taasesitatakse standarditest, mille kohta on luba esitanud Rootsi Standardite Instituut (www.sis.se), Tel: +46 (0)8 555 523 10), mis on standardite omanik ja autoriõiguse omanik.

blobid2.jpg

Võta meiega ühendust